Umów się na spotkanie

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu

Pozostając w temacie prawa rodzinnego, dzisiaj trochę o alimentach

W poprzednim artykule poruszyłam następujące kwestię : osobiste prawa i obowiązki małżonków, w związku z zaspakajaniem potrzeb rodzinnym.

W związku z tym pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy Pan lub Pani opuści rodzinę bez jakiegokolwiek powodu – czy jakiekolwiek roszczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, który zajmował się wychowaniem dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego założonego przez małżonków. Odpowiedz brzmi TAK przysługują.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny jest obowiązkiem alimentacyjnym istniejącym w trakcie trwania małżeństwa, w oparciu o który można wystąpić z roszczeniami majątkowymi wobec drugiego małżonka. W świetle powyższego, małżonek jest zatem uprawniony do żądania od drugiego małżonka: świadczeń majątkowych, zabezpieczenia świadczeń majątkowych- podczas trwania postępowania rozwodowego. (Piszę o tym, bowiem większość osób utożsamia kwestię zasądzenia alimentów pomiędzy małżonkami wyłącznie z postępowaniem rozwodowym. Warto jednak mieć na uwadze, iż wniesienie sprawy o alimenty może nastąpić również podczas trwania małżeństwa.)

Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą w przypadku, gdy w czasie istnienia wspólnego pożycia małżeńskiego, tylko jeden z małżonków zajmował się opieką nad dziećmi oraz gospodarstwem domowym, drugi małżonek, który dobrowolnie opuścił rodzinę, nie może zwolnić się od obowiązku alimentacyjnego względem współmałżonka, nawet wtedy, gdy jest on zdolny do wykonywania płatnej pracy.

Obowiązek ten wynika zarówno z zasady współżycia społecznego, a także z samego brzmienia przepisów art. 23 i 27 k.r.o. Wyjątkiem uzasadniającym odmowę przyznania alimentów na rzecz współmałżonki jest sytuacja, w której żona jest tylko i wyłącznie winna rozpadu pożycia małżeńskiego.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj