Umów się na spotkanie

Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych, czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców ?

W czasie Świąt, można było zaobserwować, w szczególności na portalach społecznościowych, zdjęcia z sesji świątecznych. Jak to więc jest, z umieszczaniem zdjęć dzieci w Internecie ?  Czy potrzebna jest na to zgoda obydwojga rodziców ?

 Co do zasady jest tak, że  do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, to rodzice reprezentują interesy małoletniego i za  niego odpowiadają. W związku z tym,  publikacja wizerunku dziecka wymaga, więc każdorazowo zgody rodziców. Powyższego reguluje kodeks cywilny ale również ustawa : prawo autorskie i prawo pokrewne. Artykuł 81 wspomnianej powyżej ustawy, określa  zakres wymaganej zgody na wykorzystanie wizerunku. ,,Wizerunku” czyli ?? „Wizerunek” zgodnie z definicją  jest utrwalonym fizycznie obrazem człowieka w taki sposób, aby mógł on zostać rozpoznany. Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń starał się przedstawić elementy, dzięki którym w orzecznictwie sądy charakteryzowały pojęcie wizerunku. I tak w jednym ze swych wyroków Sąd Najwyższy zauważył, że:

„Wizerunek łączy się w orzecznictwie z dostrzegalnymi, fizycznymi cechami człowieka, składającymi się na jego wygląd i po zwalającymi na identyfikację. Wizerunek, poza zewnętrznymi cechami fizycznymi, może obejmować dodatkowe elementy, związane, przykładowo, z wykonywanym zawodem, takie jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem.”

(Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 10 listopada 2017 r., sygn. akt: V CSK 51/17).

W związku z tym odpowiadając na pytanie zadane na wstępnie. W przypadku dziecka to oboje rodzice (jeśli oboje posiadają władzę rodzicielską) muszą taką zgodę wyrazić. Na marginesie tylko wspomnę, że znane są mi postępowania, w których w przypadku braku zgody jednego z rodziców, drugi występuje nawet na drogę sądową, celem ochrony praw swojego Dziecka.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj