Umów się na spotkanie

Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych, czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców ?

W czasie Świąt, można było zaobserwować, w szczególności na portalach społecznościowych, zdjęcia z sesji świątecznych. Jak to więc jest, z umieszczaniem zdjęć dzieci w Internecie ?  Czy potrzebna jest na to zgoda obydwojga rodziców ?

 Co do zasady jest tak, że  do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, to rodzice reprezentują interesy małoletniego i za  niego odpowiadają. W związku z tym,  publikacja wizerunku dziecka wymaga, więc każdorazowo zgody rodziców. Powyższego reguluje kodeks cywilny ale również ustawa : prawo autorskie i prawo pokrewne. Artykuł 81 wspomnianej powyżej ustawy, określa  zakres wymaganej zgody na wykorzystanie wizerunku. ,,Wizerunku” czyli ?? „Wizerunek” zgodnie z definicją  jest utrwalonym fizycznie obrazem człowieka w taki sposób, aby mógł on zostać rozpoznany. Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń starał się przedstawić elementy, dzięki którym w orzecznictwie sądy charakteryzowały pojęcie wizerunku. I tak w jednym ze swych wyroków Sąd Najwyższy zauważył, że:

„Wizerunek łączy się w orzecznictwie z dostrzegalnymi, fizycznymi cechami człowieka, składającymi się na jego wygląd i po zwalającymi na identyfikację. Wizerunek, poza zewnętrznymi cechami fizycznymi, może obejmować dodatkowe elementy, związane, przykładowo, z wykonywanym zawodem, takie jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem.”

(Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 10 listopada 2017 r., sygn. akt: V CSK 51/17).

W związku z tym odpowiadając na pytanie zadane na wstępnie. W przypadku dziecka to oboje rodzice (jeśli oboje posiadają władzę rodzicielską) muszą taką zgodę wyrazić. Na marginesie tylko wspomnę, że znane są mi postępowania, w których w przypadku braku zgody jednego z rodziców, drugi występuje nawet na drogę sądową, celem ochrony praw swojego Dziecka.

Udostępnij:

Inne wpisy