Umów się na spotkanie

Dziedziczenie testamentowe- czy testament notarialny można podważyć?

Co do zasady, każdy z testamentów, niekonieczne sporządzony w formie aktu notarialnego, może zostać podważony. Podważenie jednak testamentu notarialnego jest z reguły najtrudniejsze. 


Wynika to z faktu, że notariusz jest zobowiązany szeregiem zasad, którym podlega spisanie takiego dokumentu. ( min. Notariusz musi być przekonany o tym, że spadkodawca jest w pełni świadomy, ma zdolność do czynności prawnych i nie działa pod wpływem przymusu. Ponadto Notariusz sprawdza tożsamość osób, które biorą udział w podpisywaniu dokumentu.


Pomimo ciążących regułach na notariuszach, często się zdarza, że istnieją przesłanki do podważania testamentu notarialnego. 
Testament notarialny, można podważyć jedynie w sądzie. Poprzez podniesienie zarzutu jego nieważności. Zazwyczaj ma to miejsca w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Podnosząc zarzut nieważności należy wykazać, że : Testament jest nieważny, bowiem przykładowo został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści oraz pod wpływem groźby.


Dlatego, też warto pamiętać, że samo sporządzenie testamentu u notariusza nie wyklucza możliwości podważenia go.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj