Umów się na spotkanie

Jak skutecznie zabezpieczyć spadek na czas trwania procesu?

Często się zdarza, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku trwa latami. W związku z tym zasadne jest zabezpieczenie spadku na czas trwania procesu.

Wniosek o zabezpieczenie spadku, na czas postępowania, może złożyć każda osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą. Ponadto osoby wymienione w art. 635 § 2 kpc, na przykład, wykonawca testamentu, uprawniony do zachowku, współwłaściciel rzeczy czy zapisobierca. 
Podstawę prawną zabezpiecza określa art. 634 kpc – zgodnie z którym spadek zabezpiecza się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.
Na wniosek, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza kieruje się bezpośrednio do komornika. 

 Formy zabezpieczenia mogą być różne. 
Sąd, może  zarządzić, dokonanie spis majątku ruchomego, oddanie majątku ruchomego pod dozór, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie zarządu nad nieruchomością. 

Zabezpieczenie, może również polegać na złożeniu do depozytu sądowego pewnych ruchomości – obiegowych pieniędzy polskich, pieniędzy zagranicznych. 

W mojej ocenie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, w szczególności gdy ustalamy w nim nieważność testamentu, zasadnym jest składanie wniosku o zabezpieczenie spadku zwłaszcza gdy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj