Umów się na spotkanie

Instytucja prekarium w kontekście goszczenia osób z Ukrainy

Obecnie Polacy goszczą osoby z Ukrainy, które uciekają przed wojną. 

Uchodźcy wojenni niewątpliwie znaleźli się w sytuacji, która ich przeraża.

Polacy bardzo chętnie goszczą pod swoim dachem uchodźców z Ukrainy, jednakże często jest też obawa, że nieodpłatne, grzecznościowe udostępnienie mieszkania, może narazić właściciela na negatywne konsekwencje i problemy.

Dlatego też postanowiłam poruszyć tutaj zagadnienie instytucji Prekarium, w kontekście goszczenia  uchodźców z Ukrainy, bowiem temat umowy najmu i umowy użyczenia był już wielokrotnie podejmowany na różnego rodzaju forach.

Dla wyjaśnienia, nie ma jednej definicji prekarium,  bowiem instytucja prekarium nie została ustawowo uregulowana, ale jej istnienie potwierdzone jest w komentarzach oraz w orzecznictwie sądowym.

Doktryna i orzecznictwo wskazuje, że z władztwem prekaryjnym mamy do czynienia w przypadku, gdy w stosunkach społecznych  jedna osoba chce drugiej wyświadczyć przysługę, kierując się grzecznością  lub względami humanitarnymi

Jako przykłady zastosowania prekarium podaje się często w doktrynie sytuację w której właściciel udostępnienia gościny we własnym lokalu. Tym samym, wskazuje się trzy istotne elementy prekarium: faktyczne władztwo nad rzeczą, grzecznościowy charakter, swobodną odwołalność

Oczywiście nie sposób, się nie zgodzić, że Instytucja Prekarium zbliżona jest do umowy użyczenia,  jednakże zgodnie z wyrokiem Sąd Najwyższego  z dnia 13 września 2001 r. (IV CKN 425/00), prekarium różni się od użyczenia tym, że jest relacją czysto faktyczną, a nie stosunkiem prawnym. Właściciel może w każdej chwili odebrać rzecz, a osobie, której tę rzecz odbiera, nie przysługuje ochrona prawna.

W związku z tym w mojej ocenie  jeżeli właściciel lokalu mieszkalnego, kierując się względami humanitarnymi czyli np. chęcią niesienia pomocy ludziom, uciekającymi przed wojną i tym samym oferuje nieodpłatną gościnę, obywatelowi Ukrainy, mamy do czynienia właśnie z instytucją prekarium. Należy pamiętać, że prekarium nie jest stosunkiem prawnym i ma charakter nieodpłatny. Ponadto co ważne, zaistnienie prekarium tworzy się mocą faktów dokonanych, poprzez samo udzielenie gościny i nie wymaga żadnego oświadczenia na piśmie  W mojej ocenie jednak warto podpisać oświadczenie o udzieleniu gościny aby posiadać dane osób, które przyjęliśmy w gościnę.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj