Umów się na spotkanie

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ?

 W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie własnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dlaczego? poniżej kilka plusów takiego rozwiązania.

  1. Chyba największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Zupełnie inaczej niż w przypadku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach prowadzenia, której przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność, całym swoim majątkiem prywatnym.
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również stosunkowo elastyczną formą prawną i może być wykorzystywana dla różnych rodzajów działalności. Możliwe jest bowiem zarówno podjęcie indywidualnej (jednoosobowej) działalności w ramach spółki jednoosobowej, jak i budowa bardziej skomplikowanej struktury spółki (obejmującej wiele podmiotów) np. w przypadku przedsięwzięć na większą skalę. Taka funkcjonalność spółki jest dodatkowo wzmocniona faktem, że minimalny kapitał zakładowy spółki jest stosunkowo niski.
  3. Jeśli w przyszłości zdecydujesz się darować lub sprzedać firmę to zdecydowanie łatwej jest to zrobić a niżeli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. (lepiej sprzedać udziały, niż zorganizowaną część przedsiębiorstwa)Chociaż spółka z o.o. w niektórych przypadkach nie jest optymalną formą prowadzenia działalności, to stanowi najczęściej wybieraną formę prawną dla sprzedaży biznesu. Wybór spółki z o.o. jako podmiotu, którego udziały będą sprzedawane, wiąże się bowiem zarówno z korzyściami pod kątem organizacyjnym, jak i podatkowym.
  4. Można działać jako jednoosobowa spółka z o.o.
  5. Jeżeli szukasz inwestora dla swojego biznesu, zdecydowanie łatwiej jest odsprzedać udziały a niżeli zaproponować inwestorowi działanie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej.
  6. Brak składek ZUS, jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. Jeżeli jesteś członkiem zarządu i pobierasz wynagrodzenie od tego należna jest składka zdrowotna
  7. Możliwość bycia małym podatnikiem i płacenia 9 % CIT-U w spółkach osobowych i w jednoosobowych działalnościach gospodarczych w przypadku przekroczenia 1 mln zł w ciągu roku należy zapłacić tzw. daninę solidarnościowej ( wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających kwotę 1 mln zł w ciągu danego roku) . W praktyce podatnik oprócz standardowego podatku dochodowego zapłaci dodatkowo daninę solidarnościową. W spółce z o.o. dywidenda, czyli dochody wypłacane wspólników nie są obarczone daniną solidarnościową
  8. Łatwiej planować i optymalizować koszty w spółce.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj