Umów się na spotkanie

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ?

 W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie własnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dlaczego? poniżej kilka plusów takiego rozwiązania.

  1. Chyba największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Zupełnie inaczej niż w przypadku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach prowadzenia, której przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność, całym swoim majątkiem prywatnym.
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również stosunkowo elastyczną formą prawną i może być wykorzystywana dla różnych rodzajów działalności. Możliwe jest bowiem zarówno podjęcie indywidualnej (jednoosobowej) działalności w ramach spółki jednoosobowej, jak i budowa bardziej skomplikowanej struktury spółki (obejmującej wiele podmiotów) np. w przypadku przedsięwzięć na większą skalę. Taka funkcjonalność spółki jest dodatkowo wzmocniona faktem, że minimalny kapitał zakładowy spółki jest stosunkowo niski.
  3. Jeśli w przyszłości zdecydujesz się darować lub sprzedać firmę to zdecydowanie łatwej jest to zrobić a niżeli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. (lepiej sprzedać udziały, niż zorganizowaną część przedsiębiorstwa)Chociaż spółka z o.o. w niektórych przypadkach nie jest optymalną formą prowadzenia działalności, to stanowi najczęściej wybieraną formę prawną dla sprzedaży biznesu. Wybór spółki z o.o. jako podmiotu, którego udziały będą sprzedawane, wiąże się bowiem zarówno z korzyściami pod kątem organizacyjnym, jak i podatkowym.
  4. Można działać jako jednoosobowa spółka z o.o.
  5. Jeżeli szukasz inwestora dla swojego biznesu, zdecydowanie łatwiej jest odsprzedać udziały a niżeli zaproponować inwestorowi działanie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej.
  6. Brak składek ZUS, jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. Jeżeli jesteś członkiem zarządu i pobierasz wynagrodzenie od tego należna jest składka zdrowotna
  7. Możliwość bycia małym podatnikiem i płacenia 9 % CIT-U w spółkach osobowych i w jednoosobowych działalnościach gospodarczych w przypadku przekroczenia 1 mln zł w ciągu roku należy zapłacić tzw. daninę solidarnościowej ( wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających kwotę 1 mln zł w ciągu danego roku) . W praktyce podatnik oprócz standardowego podatku dochodowego zapłaci dodatkowo daninę solidarnościową. W spółce z o.o. dywidenda, czyli dochody wypłacane wspólników nie są obarczone daniną solidarnościową
  8. Łatwiej planować i optymalizować koszty w spółce.

Udostępnij:

Inne wpisy