Umów się na spotkanie

Prawo spadkowe

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć przypadający mu spadek. Musi jednak w tym celu przeprowadzić odpowiednie czynności. O tym, czy można odrzucić spadek oraz w jaki sposób to zrobić, dowiesz się z tego właśnie artykułu. Czy […]

Czy można odrzucić spadek? Read More »

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy?

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy? Zachowek przysługuje tylko i wyłącznie ściśle określonym osobom, wskazanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Ten sam akt prawny reguluje także jego wysokość oraz określa, kto jest wyłączony od jego otrzymania. Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy oraz jaka jest jego wysokość? Co to jest zachowek? Zachowek jest instytucją, której celem

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy? Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje?

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Kwestię nabycia spadku reguluje min. Art.  1025. Kc Zgodnie z § 1. Przedmiotowego artykułu, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Ponadto Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Tym samym Stwierdzenie nabycia spadku jest bardzo ważne

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Read More »

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Wydane przez Sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza istnienie oficjalnych spadkobierców oraz przypisuje im konkretne udziały w masie spadkowej. Czy więc możliwa jest jego zmiana, a jeśli tak, to jakie niesie to za sobą skutki prawne? Zgodnie z Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r.  Sygn. akt II CSK 722/17 w myśl

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Read More »

Dziedziczenie testamentowe- czy testament notarialny można podważyć?

Co do zasady, każdy z testamentów, niekonieczne sporządzony w formie aktu notarialnego, może zostać podważony. Podważenie jednak testamentu notarialnego jest z reguły najtrudniejsze.  Wynika to z faktu, że notariusz jest zobowiązany szeregiem zasad, którym podlega spisanie takiego dokumentu. ( min. Notariusz musi być przekonany o tym, że spadkodawca jest w pełni świadomy, ma zdolność do

Dziedziczenie testamentowe- czy testament notarialny można podważyć? Read More »

Jak skutecznie zabezpieczyć spadek na czas trwania procesu?

Często się zdarza, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku trwa latami. W związku z tym zasadne jest zabezpieczenie spadku na czas trwania procesu. Wniosek o zabezpieczenie spadku, na czas postępowania, może złożyć każda osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą. Ponadto osoby wymienione w art. 635 § 2 kpc, na przykład, wykonawca testamentu, uprawniony do zachowku, współwłaściciel rzeczy

Jak skutecznie zabezpieczyć spadek na czas trwania procesu? Read More »

Masa spadkowa, co wchodzi w jej skład ? Czy aliemnty wchodzą w skład masy spadkowej ?

 Dla przypomnienia Masa spadkowa to zbiór wszystkich praw i obowiązków związanych ze spadkiem, czyli najogólniej rzecz ujmując masa spadkowa to to, co wchodzi w skład spadku.  ✔ w skład masy spadkowej wchodzą tylko prawa i obowiązki, które mają charakter majątkowy.  ✔ w skład masy majątkowej nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, np. służebności

Masa spadkowa, co wchodzi w jej skład ? Czy aliemnty wchodzą w skład masy spadkowej ? Read More »