Umów się na spotkanie

Prawo Rodzinne, Rozwód, Alimenty

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ?

Aby uzyskać odpowiedz na to pytanie, wskazać należy, że pozew o rozwód do sądu, może złożyć każdy z małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Powyższe przesądza o tym, że z jednej strony, nie […]

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ? Read More »

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego?

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która jest późniejsza w stosunku do daty ustalenia pierwotnie wysokości alimentów potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1981 r., sygn.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego? Read More »

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu

Pozostając w temacie prawa rodzinnego, dzisiaj trochę o alimentach W poprzednim artykule poruszyłam następujące kwestię : osobiste prawa i obowiązki małżonków, w związku z zaspakajaniem potrzeb rodzinnym. W związku z tym pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy Pan lub Pani opuści rodzinę bez jakiegokolwiek powodu – czy jakiekolwiek roszczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, który zajmował

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu Read More »