Umów się na spotkanie

Prawo kontraktowe, Umowy

Umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego – czym są i jakie są między nimi różnice?

Bardzo często, zarówno gdy jesteśmy wynajmującym, jak i najemcą, gdy chcemy nająć lokal mieszkalny, zastanawiamy się, w jakiej formie może to nastąpić. Najważniejsze jest dla nas to, aby nasze interesy zostały odpowiednio zabezpieczone. Dlatego, powinniśmy wiedzieć, jaką umowę możemy zawrzeć i jakie są między nimi różnice, a tym samym, która z nich będzie dla nas …

Umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego – czym są i jakie są między nimi różnice? Read More »

Umowa deweloperska – czym jest i na co należy zwrócić uwagę zawierając ją?

Czym jest umowa deweloperska? Marzeniem większości z nas jest zakup nowego mieszkania lub domu. Gdy rozpoczynamy realizację naszego celu, pierwszą umową, jaką zawieramy, jest właśnie umowa deweloperska. Według art. 5 pkt 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, umową deweloperską nazywamy „umowę zawartą między nabywcą a deweloperem, …

Umowa deweloperska – czym jest i na co należy zwrócić uwagę zawierając ją? Read More »

Czy prosta umowa może być bezpieczna?

W ostatnich latach w Ameryce pojawił się trend pisania umów prostym językiem. Warto pamiętać, że pisanie umowy prostym językiem nie oznacza, że umowa jest napisana niepoprawnie. Co więcej, użycie prostego języka pozwala stronom łatwiej z niej korzystać. Nie można bowiem zapominać o funkcji, jaką pełnią umowy, a mianowicie: umowa ma na celu przede wszystkim opisać …

Czy prosta umowa może być bezpieczna? Read More »

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa dzierżawy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeć musimy do kodeksu cywilnego, w którym art. 693 §1 stanowi, że „Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.”. W praktyce oznacza to, że właściciel danej …

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć? Read More »

Umowa podnajmu nieruchomości – o czym warto pamiętać…

Kwestię podnajmu reguluje min. art 668  § 1 i  2 k.c. zgodnie z przedmiotowym artykułem : ,, Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem …

Umowa podnajmu nieruchomości – o czym warto pamiętać… Read More »