Umów się na spotkanie

Najnowszy wpis

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ?

 W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie własnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dlaczego? poniżej kilka plusów takiego rozwiązania. Chyba największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Zupełnie inaczej niż w przypadku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach prowadzenia, […]

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ? Read More »

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego?

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która jest późniejsza w stosunku do daty ustalenia pierwotnie wysokości alimentów potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1981 r., sygn.

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego? Read More »

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu

Pozostając w temacie prawa rodzinnego, dzisiaj trochę o alimentach W poprzednim artykule poruszyłam następujące kwestię : osobiste prawa i obowiązki małżonków, w związku z zaspakajaniem potrzeb rodzinnym. W związku z tym pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy Pan lub Pani opuści rodzinę bez jakiegokolwiek powodu – czy jakiekolwiek roszczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, który zajmował

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu Read More »

Czy rzeczywiście ,,siedzenie w domu z dzieckiem” nie jest pracą ?”  

Na wstępie powiem, że nie znam kobiety, która faktycznie ,,siedzi” przy dziecku. Kolejno: nie pracuję, zajmuję się domem” to już w ogóle hit językowy. Między innymi te błędy językowe, skłoniły mnie do rozpoczęcia, cyklu krótkich artykułów, o władzy rodzicielskiej, rozwodzie, alimentach, zaspakajaniu potrzeb rodziny. Ponadto inspiracją był fakt, że w dniu dzisiejszym, nie pracuję w

Czy rzeczywiście ,,siedzenie w domu z dzieckiem” nie jest pracą ?”   Read More »

Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu

  Prawo pierwokupu aktualizuje się dopiero w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości a zatem zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości dotyczy tylko umowy sprzedaży. Istotę prawa pierwokupu reguluje artykuł 596 k.c.  i nast. Prawo pierwokupu jest to zastrzeżenie pierwszeństwa do zakupu określonej rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała tę rzecz innej osobie.   Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedający sprzedał

Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu Read More »

Jakie roszczenia ci przysługują, w związku z oczekiwaniem na dokonanie wpisu do księgi wieczystej

Osoby, które zakupiły mieszkanie na kredyt, niestety muszą długo oczekiwać na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Niechlubnym rekordzistą  jest Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, podobno średni czas rozpatrywania wniosków wynosi tam ok. 11 miesięcy. Tym samym, w tym czasie banki doliczają do raty kredytu, ubezpieczenie pomostowe.  Wielu klientów zwraca się do Nas z zapytaniem : ,, czy

Jakie roszczenia ci przysługują, w związku z oczekiwaniem na dokonanie wpisu do księgi wieczystej Read More »

Instytucja prekarium w kontekście goszczenia osób z Ukrainy

Obecnie Polacy goszczą osoby z Ukrainy, które uciekają przed wojną.  Uchodźcy wojenni niewątpliwie znaleźli się w sytuacji, która ich przeraża. Polacy bardzo chętnie goszczą pod swoim dachem uchodźców z Ukrainy, jednakże często jest też obawa, że nieodpłatne, grzecznościowe udostępnienie mieszkania, może narazić właściciela na negatywne konsekwencje i problemy. Dlatego też postanowiłam poruszyć tutaj zagadnienie instytucji

Instytucja prekarium w kontekście goszczenia osób z Ukrainy Read More »

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną ? Czyli tzw.działalność na próbę……

Coraz więcej osób chce rozpocząć działalność na własną rękę. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne sklepy, które chcą działać w social mediach i oferuję nam różnego rodzaju produkty. W mojej ocenie, jeśli ktoś nie jest jeszcze pewny swojego biznesu i nie czuje się, jeszcze przedsiębiorcą  ( co w obecnych czasach do najłatwiejszych nie należy 😉

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną ? Czyli tzw.działalność na próbę…… Read More »

Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych, czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców ?

W czasie Świąt, można było zaobserwować, w szczególności na portalach społecznościowych, zdjęcia z sesji świątecznych. Jak to więc jest, z umieszczaniem zdjęć dzieci w Internecie ?  Czy potrzebna jest na to zgoda obydwojga rodziców ?  Co do zasady jest tak, że  do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, to rodzice reprezentują interesy małoletniego i za  niego odpowiadają.

Wizerunek dziecka w mediach społecznościowych, czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców ? Read More »