Umów się na spotkanie

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa dzierżawy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeć musimy do kodeksu cywilnego, w którym art. 693 §1 stanowi, że „Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.”. W praktyce oznacza to, że właściciel danej …

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć? Read More »

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa?

Większość z nas, myśląc o nieruchomości, wyobraża sobie, że jest to tylko budynek – dom lub mieszkanie, które planujemy kupić. Jednak nasz ustawodawca wyróżnił różnego rodzaju nieruchomości. I jedną z nich jest właśnie nieruchomość gruntowa. Zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, „nieruchomościami gruntowymi są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności”. Dodatkowo, według art. …

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa? Read More »

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ?

Aby uzyskać odpowiedz na to pytanie, wskazać należy, że pozew o rozwód do sądu, może złożyć każdy z małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Powyższe przesądza o tym, że z jednej strony, nie …

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ? Read More »

Umowa podnajmu nieruchomości – o czym warto pamiętać…

Kwestię podnajmu reguluje min. art 668  § 1 i  2 k.c. zgodnie z przedmiotowym artykułem : ,, Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem …

Umowa podnajmu nieruchomości – o czym warto pamiętać… Read More »

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ?

 W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie własnej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dlaczego? poniżej kilka plusów takiego rozwiązania. Chyba największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. Zupełnie inaczej niż w przypadku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach prowadzenia, …

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową w spółkę z o.o. ? Read More »

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego?

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która jest późniejsza w stosunku do daty ustalenia pierwotnie wysokości alimentów potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1981 r., sygn. …

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów na małoletniego? Read More »

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu

Pozostając w temacie prawa rodzinnego, dzisiaj trochę o alimentach W poprzednim artykule poruszyłam następujące kwestię : osobiste prawa i obowiązki małżonków, w związku z zaspakajaniem potrzeb rodzinnym. W związku z tym pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy Pan lub Pani opuści rodzinę bez jakiegokolwiek powodu – czy jakiekolwiek roszczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, który zajmował …

Opuszczenie rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego względem drugiego współmałżonka- alimenty bez rozwodu Read More »

Czy rzeczywiście ,,siedzenie w domu z dzieckiem” nie jest pracą ?”  

Na wstępie powiem, że nie znam kobiety, która faktycznie ,,siedzi” przy dziecku. Kolejno: nie pracuję, zajmuję się domem” to już w ogóle hit językowy. Między innymi te błędy językowe, skłoniły mnie do rozpoczęcia, cyklu krótkich artykułów, o władzy rodzicielskiej, rozwodzie, alimentach, zaspakajaniu potrzeb rodziny. Ponadto inspiracją był fakt, że w dniu dzisiejszym, nie pracuję w …

Czy rzeczywiście ,,siedzenie w domu z dzieckiem” nie jest pracą ?”   Read More »

Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu

  Prawo pierwokupu aktualizuje się dopiero w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości a zatem zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości dotyczy tylko umowy sprzedaży. Istotę prawa pierwokupu reguluje artykuł 596 k.c.  i nast. Prawo pierwokupu jest to zastrzeżenie pierwszeństwa do zakupu określonej rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała tę rzecz innej osobie.   Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedający sprzedał …

Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu Read More »

Jakie roszczenia ci przysługują, w związku z oczekiwaniem na dokonanie wpisu do księgi wieczystej

Osoby, które zakupiły mieszkanie na kredyt, niestety muszą długo oczekiwać na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Niechlubnym rekordzistą  jest Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, podobno średni czas rozpatrywania wniosków wynosi tam ok. 11 miesięcy. Tym samym, w tym czasie banki doliczają do raty kredytu, ubezpieczenie pomostowe.  Wielu klientów zwraca się do Nas z zapytaniem : ,, czy …

Jakie roszczenia ci przysługują, w związku z oczekiwaniem na dokonanie wpisu do księgi wieczystej Read More »