Umów się na spotkanie

grudzień 2023

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje?

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Kwestię nabycia spadku reguluje min. Art.  1025. Kc Zgodnie z § 1. Przedmiotowego artykułu, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Ponadto Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Tym samym Stwierdzenie nabycia spadku jest bardzo ważne […]

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Read More »

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Wydane przez Sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza istnienie oficjalnych spadkobierców oraz przypisuje im konkretne udziały w masie spadkowej. Czy więc możliwa jest jego zmiana, a jeśli tak, to jakie niesie to za sobą skutki prawne? Zgodnie z Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r.  Sygn. akt II CSK 722/17 w myśl

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Read More »