Umów się na spotkanie

wrzesień 2023

Czy prosta umowa może być bezpieczna?

W ostatnich latach w Ameryce pojawił się trend pisania umów prostym językiem. Warto pamiętać, że pisanie umowy prostym językiem nie oznacza, że umowa jest napisana niepoprawnie. Co więcej, użycie prostego języka pozwala stronom łatwiej z niej korzystać. Nie można bowiem zapominać o funkcji, jaką pełnią umowy, a mianowicie: umowa ma na celu przede wszystkim opisać […]

Czy prosta umowa może być bezpieczna? Read More »

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa dzierżawy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeć musimy do kodeksu cywilnego, w którym art. 693 §1 stanowi, że „Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.”. W praktyce oznacza to, że właściciel danej

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć? Read More »

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa?

Większość z nas, myśląc o nieruchomości, wyobraża sobie, że jest to tylko budynek – dom lub mieszkanie, które planujemy kupić. Jednak nasz ustawodawca wyróżnił różnego rodzaju nieruchomości. I jedną z nich jest właśnie nieruchomość gruntowa. Zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, „nieruchomościami gruntowymi są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności”. Dodatkowo, według art.

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa? Read More »